Gezocht dove en slechthorende EHBO'ers!

Ben jij doof of slechthorend, heb jij een EHBO diploma?

Ben jij daar actief in of wil je het worden? Doven en Slechthorenden EHBO team is continu in ontwikkeling! Voor onderlinge uitwisseling van ervaringen met als einddoel diensten / inzetten draaien voor organisaties, verenigingen en stichtingen. Op vrijwillige basis verlenen we dan eerste hulp, waar het nodig is!

Voor doven en slechthorenden,

Door doven en slechthorenden.

Heb je vragen of wil je graag meedoen? Stuur dan een mail naar: secretariaat.doven.ehbo@gmail.com